Vydavatelství

Novinky

Momentálně žádné novinky

Obchodní podmínky

internetového obchodu Antikvariatnik.cz

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v objednávce uvedenou, a to do 3 pracovních dnů od data přijetí objednávky nebo od data přijetí platby na účet při úhradě bankovním převodem předem. Zároveň bude e-mailem informovat zákazníka o expedici zásilky.
 2.  Prodejce si vyhrazuje právo vyžádat doplňující informace o adrese doručení v případě neúplného nebo zmatečného vyplnění objednávky. Zároveň si prodejce vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo vyžadovat úhradu bankou předem u takového zákazníka, který v minulosti nepřevzal zásilku nebo je evidován ve veřejné databázi prodejců na internetu jako nespolehlivý zákazník. Závaznou objednávkou se rozumí každá objednávka potvrzená prodejcem. Všechny uvedené ceny v internetovém obchodě Antikvariatnik.cz jsou uvedeny v Kč a jsou konečné, včetně příslušné sazby DPH.
 3. Mírné opotřebení knihy odpovídající jejímu stáří není v jejím popisu uváděno.
 4. V případě reklamace prodejce vrátí částku za vrácené a zaplacené zboží, a to převodem na bankovní účet kupujícího. Tuto částku zaplatí prodejce do 10 pracovních dnů od přijetí vráceného zboží. Prodejce nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
 5. Prodávající se zavazuje, že osobní data, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami internetového obchodu Antikvariatnik.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek nebo pokud zákazník nevyzvedne úmyslně zásilku. Na písemnou nebo e-mailovou žádost nakupujícího je prodávající povinen dané údaje vymazat z databáze zákazníků.
 6. V případě, že nakupující nepřevezme závazně objednanou zásilku, a tato se následně vráti prodejci zpět, účtuje si prodejce náklady na poštovné a balné spojené s odesláním zásilky nakupujícímu. Zároveň má právo prodejce objednávky tímto zákazníkem v budoucnu odmítnout, případně vyžadovat platbu předem.

 

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující správně vyplní údaje potřebné pro doručení zásilky.
 2. Kupující odebere závazně objednané a zaslané zboží a zaplatí celkovou cenu uvedenou v závazné objednávce (celková cena zahrnuje cenu zboží, poštovné a balné - v případě volby osobního odběru jde pouze o cenu zboží).
 3. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat do jedné hodiny od jejího odeslání. V případě reklamace má nakupující nárok na vrácení částky za toto zaplacené zboží (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné a poštovné). Nakupující v takovém případě vrátí zboží osobně nebo poštou (nikoli na dobírku) na vlastní náklady na adresu prodejce. Do zásilky s vráceným zbožím je nutno vložit vlastnoručně podepsané sdělení čísla účtu, kam vrátit finanční částku za vrácené zboží.
 4. V případě, že nakupující nepřevezme závazně objednanou zásilku, je povinen uhradit prodejci vzniklé náklady na poštovné a balné spojené s jejím zasláním, a to i tehdy, leží-li zásilka na poště, aniž by nakupující byl upozorněn poštovním doručovatelem.
 5. Kupující má právo na odstranění svých osobních údajů z evidované databáze zákazníků na základě písemné nebo e-mailové žádosti zaslané na adresu prodejce. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 6. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí platbu předem na účet prodejce, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 7 pracovních dnů od jejího uskutečnění. Pokud prodejce neobdrží v této lhůtě úhradu na svůj účet, má právo objednávku zrušit.
 7. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí způsob odběru osobní odběr, zavazuje se kontaktovat a domluvit si do 3 pracovních dnů od data uskutečnění objednávky termín a místo osobního odběru. Pokud nedojde ke shodě na termínu a místě osobního odběru, případně o změně způsobu odběru nebo platby, má prodejce právo objednávku zrušit a uvolnit rezervované zboží dalším případným kupujícím.
 8. Na základě Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy (objednávky) a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stavu, ve kterém je kupující obdržel. Náklady spojené se zasláním vráceného zboží nese kupující.

DomůDomů